De Villa’s geschiedenis

Terwijl U geniet van het comfort van Uw kamer of van de gemeenschappelijke ruimtes, vraagt U zich wellicht af hoe het gebouw geworden is tot wat het nu is. U zult vaststellen dat Villa Belle Rive een rijke geschiedenis heeft.

timelineVilla

 

37 In Januari 1863 heeft Henri Courmont het stuk land gekocht waarop Villa Belle Rive gebouwd is. Hij was de ondergeschikte van zijn goede vriend Prosper Mérimée, de algemeen inspecteur voor monumentenzorg onder Napoleon III. In deze functie heeft Courmont vele prestigieuze projecten aan de beroemde architect Eugène Viollet-le-Duc gegund. Daaronder de restoratie van de Notre Dame in Parijs, diverse basilica en kastelen. In een brief aan Viollet-le-Duc van Januari 6, 1863 schrijft Mérimée (vanuit z’n huis in) ”[…] Dantes doet me verheugen op Uw bezoek. Hij vertelt dat U in Nice een kerk dient te inspecteren […]. Ook heb ik vernomen dat U voor Courmont een huis gaat bouwen”.

Uit deze briefwisseling is op te maken dat de beroemde architect betrokken was bij het ontwerp van Villa Belle Rive. Verdere documentatie om dit te bevestigen moet nog gevonden worden. Het is echter gedocumenteerd dat Viollet-de-Duc het “Maison Courmont” ontworpen heeft – de residentie van Henri Courmont in Parijs. De Villa staat nu op de Franse lijst voor monumentenzorg. Deze lijst heet “base Mérimée”. De lijst van monumenten is dus vernoemd naar iemand die een frequente bezoeker van Villa Belle Rive was. Omdat Courmont tot de groep van intieme vrienden van Prinses Mathilde Bonaparte behoorde, is het aan te nemen dat ook zij gast in de Villa is geweest.

37De weduwe van Courmont heeft Villa Belle Rive verkocht. Sinds Juni 1900 is de “Anglo Swiss Land & Building Company” de eigenaar. Alvorens naar Cannes te komen was de enige aandeelhouder, François-Henri Lavanchy-Clarke, de importeur voor Lever Brothers (nu Unilever). Hij bracht producten zoals “Sunlight Soap” naar het Europese vaste land. Daarnaast had hij de Zwitserse rechten op de cinematograph van de broers Lumière. Hij was regiseur/cameraman in vele vroege producties, waaronder het diamanten jubeleum van Queen Victoria. Lavanchy-Clarke wordt erkend als de eerste persoon ter wereld die het medium film voor reclamedoeleinden heeft gebruikt  (merkherkenning van Sunlight Soap). In latere jaren heeft hij zich toegelegd op het bouwen van werkplaatsen voor blinden. De kleinzoon van Lavanchy-Clarke heeft tweehonderd originele Lumière films, die al die tijd in familiebezit waren gebleven, geschonken aan het “Archive du Centre National de la Cinématographie.

Na het overleiden van François Lavanchy-Clarke heeft Villa Belle Rive een periode gehad met weinig opzienbarende gebeurtenissen. Tijdens WWII was de Villa in gebruik voor de officieren van de Duitse bezettingsmacht en heeft door een bombardement schade opgelopen.
37Hier kwam verandering in doen de kleinzoon, Jack-William Lavanchy, de Villa deel maakte van zijn centrale positie in de sportduikbranche. Sinds 1965 was hij importeur van belangrijke merken van duikuitrusting en in 1983 heeft hij de Amerikaanse opleidingsorganisatie PADI naar Europa gebracht. In dat kader heeft hij in 1986 Villa Belle Rive tot een opleidingscentrum voor duikinstructeurs gemaakt – het PADI European College.
PADI heeft zich in Europa in een enorm tempo ontwikkeld. In 1994 was de “missie” van het PADI European College volbracht. De fantastische infrastructuur voor opleidingen werd vanaf dat moment verhuurd aan Daniela Goldstein. Daniela heeft sindsdien duikopleidingen aangeboden in Villa Belle Rive.
Jacky heeft vele persoonlijkheden uit de duikbranche naar Villa Belle Rive gebracht. Daaronder Hans en Lotte Hass, Jean-Michel Cousteau en vele anderen. Belangrijke gebeurtenissen voor deze industrie hebben in de Villa plaats gehad. Daaronder de oprichting van de European Underwater Federation. Jacky is gestorven op 27 Januari 2016.